Back to the top

Programma

09:30 – 10.00 uur Inloop, registratie en ontvangst
10:00 – 10.55 uur Plenair deel 1, onder andere met:
– filmische opening met preview Waddenfilm Silence of the Tides;
– opening door bestuurders Waddenprovincies;
– keynotespeech Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda;
– aandacht voor standhouders van de projectenmarkt en een vooruitblik naar het middagprogramma.
10.55 – 11.20 uur Pauze in foyer op projectenmarkt met innovaties uit het Waddengebied.
11.20 – 12.10 uur Plenair deel 2, onder andere met:
– inspiratie van Foppe de Haan, voormalig voetbalcoach
sc Heerenveen en nationaal elftal onder 21 jaar.
– de visie van jongeren op het Wad
12.10 – 13.10 uur Lunch op de projectenmarkt met innovaties van bedrijven en organisaties uit het Waddengebied. Mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Wad in de Stad, de proef- & doemarkt op het buitenterras van de Harmonie.
13.10 – 13.20 uur Verplaatsing naar workshopruimtes
13.30 – 14.20 uur Klassewerk: workshopronde 1
Congresgangers kunnen bij voorinschrijving één van de workshops/kenniscolleges volgen over belangrijke thema’s in het waddengebied, zoals duurzaam toerisme, zilte teelten, klimaatverandering, visserij, werelderfgoed en cultuur langs de kust.
14.20 – 14.40 uur Pauze
14.40 – 15.30 uur Klassewerk: workshopronde 2
15.30  – 16.15 uur Plenaire afsluiting met talkshow over actuele vraagstukken rond het waddengebied. Met aan tafel o.a. Co Verdaas, Henk Staghouwer en Bas Eenhoorn die terugkijken op de dag en vooruitblikken op de trilaterale ministerconferentie.
16.15 – 17.00 uur Afsluitende borrel