Back to the top

Visies op het Waddengebied

Fries Film Archief (2018)
Archiefcompilatie, 25 minuten
Roze Zaal, 17.45 & 21.00

Onze omgang met het Waddengebied is altijd in beweging, net als het gebied zelf. Visies op de waarde van het gebied verschuiven. Dat wordt zichtbaar aan de hand van archieffilms van filmmakers uit Friesland, die in de loop van de vorige eeuw zijn gemaakt. We presenteren u enkele sleutelmomenten op film: de laatste ogenblikken bij de dichting van de Afsluitdijk in 1932, landaanwinningswerken op het Wad in de jaren 50, de afsluiting van de Lauwerszee in 1968. We eindigen met de moderne visie die in de jaren 60 doorbreekt: het Wad als uniek natuurgebied en waardevolle beleefruimte. Vroege beelden van wadlopers in de jaren zeventig staan daar symbool voor.