Back to the top

Organisatie

De evenementen van Wad in de Stad worden georganiseerd door de drie waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, Waddenfonds, Waddenacademie en Regie College Waddengebied.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Waddenfonds,
telefoon 058 – 2 33 90 20.

Maar u kunt ook mailen naar info@wadindestad.nl